Hartelijk welkom op onze website

Kent u het Gilde in Emmen ??
Het Gilde Emmen is een van de ongeveer 65 gilden in Nederland. Deze Gilden zijn vrijwilligersorganisaties van 50-plussers die hun kennis, kunde en ervaring met beroep of hobby belangeloos en informeel overdragen aan anderen. Particulieren en non-profitorganisaties kunnen, gratis of tegen zeer beperkte kosten, gebruik maken van hun diensten. Deze formule levert een positieve bijdrage aan de samenleving: enerzijds krijgen grote groepen Nederlanders de beschikking over een schat aan kennis en ervaring, anderzijds blijven de vrijwilligers zelf maatschappelijk actief en betrokken.

De vrijwilligers van het Gilde adviseren op allerlei gebied, geven lezingen en cursussen, en ondersteunen  anderstaligen teneinde hun uitspraak van  het Nederlands te verbeteren zodat zij makkelijker in kunnen burgeren in onze samenleving. Dit is een landelijk project onder de naam "SamenSpraak".

Bij het Gilde Emmen zijn ongeveer 80 vrijwilligers aangesloten die zich geheel belangeloos inzetten. De verschillende cursussen en diensten worden tegen een zo laag mogelijke prijs aangeboden om iedereen in de gelegenheid te stellen hier gebruik van te maken.

Het Gilde Emmen is gehuisvest in de centrale bibliotheek van Emmen, Noorderplein 101 te Emmen.

Openingstijden:
 Januari t/m mei en september t/m december :  maandag, woensdag, vrijdag  14 - 16 uur

 juni/juli/augustus  op woensdag van 14 - 15 uur